Brabantse burgers in beeld

Het perspectief van Brabanders op de ontwikkelingen in Brabant

Aan het begin van ieder jaar vragen we Brabanders wat zij vinden van zaken die spelen in de (Brabantse) samenleving. We vragen naar wat goed gaat, waar uitdagingen liggen, hoe het gesteld is met (politiek) vertrouwen en hoe men denkt over diverse maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven. Brabantse burgers in beeld 2022 geeft opnieuw een rijk beeld van wat Brabanders bezighoudt en is daarmee een belangrijke bron voor beleidsmakers en bestuurders in Brabant. In het rapport maken we een vergelijking met eerdere metingen en waar mogelijk met landelijk perspectief.

Dit jaar valt op dat Brabanders hun geluk weer positiever beoordelen

Projectleider: Britte van Dalen MSc. adviseur-onderzoeker bij Het PON & Telos

Britte heeft een achtergrond in vrijetijdswetenschappen en sociologie, en een brede interesse in de maatschappij. De werkzaamheden van Britte zijn heel veelzijdig. Ze is bedreven in het opzetten, uitvoeren en analysen van interviews, Online Research Communities, groepsgesprekken en vragenlijstonderzoeken. Ze is een generalist in haar werk, maar werkt het liefst aan het vraagstukken die raken aan het sociaal domein en burgerparticipatie. Britte is altijd op zoek naar nieuwe onderzoeksmethodieken om de wereld om haar heen te duiden.

Dit jaar valt op dat Brabanders hun geluk weer positiever beoordelen. Daarnaast zien we dat Brabanders negatiever zijn over wat de overheid voor ze doet en lijken ze verder af te staan van politici, Kamerleden en ministers dan een jaar geleden. Het vertrouwen in overheden is dan ook gedaald.

Huisvesting is op dit moment het thema met de grootste uitdagingen voor Brabant volgens Brabanders. Meer mensen maken zich zorgen over het tekort aan woningen en de leefbaarheid in de dorpen. Vorig jaar stond de Gezondheidszorg nog op nummer één, maar dit staat nu op de tweede plaats.

Na een periode waarin de coronacrisis centraal stond, lijkt er nu weer meer ruimte te zijn om (ook) meer zorgen te hebben over andere thema’s. Welke dit zijn kan je lezen in het rapport.

Verder lezen? Download het rapport 'Brabantse burgers in beeld'

Thema Cultuur

Het PON & Telos werkt vanuit vijf grote maatschappelijke thema's. Het onderzoek naar Brabantse burgers en de monitor Waarde van cultuur in beeld valt onder andere onder het thema Cultuur. Wil je weten welke projecten we nog meer doen op dit thema? Kijk dan op onze website.

Wil je meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Britte van Dalen