Sociale kennisonderneming in het hart van de samenleving

Het PON & Telos is een sociale kennisonderneming in het hart van de samenleving. We beschouwen het als onze opdracht om maatschappelijke besluitvorming te verbeteren. Dat doen we door wetenschappelijke kennis met kennis van de praktijk te verbinden. Waarbij iedere stem telt. Meningen en feiten halen we op, onderzoeken we, analyseren we en duiden we. Met prikkelende aanpakken en innovatieve methoden. Daarbij zijn we altijd gericht op duurzame ontwikkeling – de harmonieuze verbinding tussen sociale, ecologische en economische doelstellingen – en streven we naar brede welvaart, waarbij het welzijn van mensen centraal straat. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van samenleven. Nu en in de toekomst.

COLOFON

Copyright © 2022 Het PON & Telos

Het online magazine 'Kennis van de regio' is een uitgave van Het PON & Telos. Delen uit deze uitgave mogen worden gekopiëerd voor niet-commerciële doeleinden en moeten worden voorzien van de juiste bronvermelding.

Redactie: Patrick Vermeulen, Marleen van der Haar, Daphne van de Ven, Britte van Dalen, Jolanda Luijten, Bianca Koomen

Eindredactie: Eva Stultjens

Fotografie: Nationale Beeldbank, Joyce van Belkom

Vormgeving: Het PON & Telos