De Staat van Bernheze

Trends, ontwikkelingen en vraagstukken in de gemeente Bernheze

In de 'Staat van Bernheze' geven we een beeld van de uitdagingen en kansen waar Bernheze de komende jaren voor staat. We maakten een analyse van trends, ontwikkelingen, vraagstukken en oplossingsrichtingen.

Projectleider: Ir. Jolanda Luijten Senior adviseur-onderzoeker Het PON & Telos

Jolanda studeerde Technology Management aan de TU Eindhoven en werkt sinds 1995 bij Het PON & Telos. Ze werkt aan uiteenlopende opdrachten binnen het thema Woon- en Leefomgeving.

Met de Staat van Bernheze wilde de directie van de gemeente Bernheze de politieke partijen in de gemeente faciliteren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bij het opstellen van een nieuw coalitie- en bestuursakkoord.

Maar het formuleren van de maatschappelijke opgaven en effecten die de gemeente wil bereiken helpt ook de nieuwe gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie tijdens de bestuursperiode om meer integraal en systematisch te werken. Bovendien helpt het om meer integraal en participatief samen te werken met inwoners, ondernemers, regionale stakeholders en andere partners.

Bekijk hieronder de animatie die de gemeente liet maken

Een breed overzicht

De Staat van Bernheze bestaat uit drie onderdelen, waarbinnen weer verschillende thema's aan bod kwamen. Hierdoor konden we de gemeente een breed overzicht geven.

  • Deel 1: demografische opbouw en ontwikkeling
  • Deel 2: Prettig wonen en leven in Bernhezeleefbare kernen (met de thema's Gezonde en zorgzame gemeente, Klimaatbestendig, biodivers en circulair, Duurzame landbouw en economie, en Weerbare en veilige samenleving)
  • Deel 3: Toekomstbestendige gemeentelijke organisatie (met de thema's Regie op integrale aanpak en samenwerking, Sterke organisatie en dienstverlening, en Financieel gezonde gemeente)

Nieuwsgierig? Download het rapport de 'Staat van Bernheze'

Thema Woon- en leefomgeving

Het PON & Telos werkt vanuit vijf grote maatschappelijke thema's. Het onderzoek naar de staat van Bernheze valt onder het thema Woon- en leefomgeving. Wil je weten welke projecten we nog meer doen op dit thema? Kijk dan op onze website.

Wil je meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Jolanda Luijten