Het PON & Telos team wenst je

Liefdevolle dagen en een hoopvol nieuw jaar

Hoop!

Wat een jaar. Opnieuw. De wereld golft nog steeds op en weer neer op de gevolgen van het coronavirus, met voor velen dichtbij verlies en groot verdriet tot gevolg. Wie er minder direct mee te maken heeft, heeft vooral een mening. Het was ook een jaar met verkiezingen en nu bijna een kabinet, met droogte en wateroverlast, toeslagen en toenemende ongelijkheid, vluchtelingen en tekorten op de arbeidsmarkt, een sterke woke-beweging en wetenschappers die bedreigd worden. Een jaar van tegenstellingen dus. Zoals vaker.

In dit krachtenveld proberen we de polsslag van de samenleving zo goed mogelijk te meten. Te midden van nepnieuws, ‘alternatieve feiten’ en hoaxes, houden we vast aan wetenschappelijke methoden om in zo objectief mogelijke feiten te voorzien en inzichten aan te dragen. Voorbij willekeur en de waan van de dag; gericht op duurzame keuzes en inclusiviteit. Zo dragen we nu al bijna 75 jaar bij aan de opbouw van onze samenleving.

Maar wat te doen met feiten als iedereen er steeds meer zijn eigen waarheid op na houdt? Hoe sla je bruggen als een gemeenschappelijke taal ontbreekt? Als ieder in zijn/haar/hun eigen bubbel elkaar versterkt en gelijk geeft, maar geen gezamenlijk referentiekader meer heeft om waarheden aan te toetsen? De verbinding binnen de groep maakt de groep krachtiger, maar van bruggen slaan (ons jaarboek uit 2015) is dan geen sprake.

Bertolt Brecht zei het al in 1964: “Geen vooruitgang is zo moeilijk als de terugkeer naar de rede”. Toch wens ik ons het komende jaar in ieder geval wat redelijkheid toe. Niet afstandelijk, maar betrokken. Niet zakelijk, maar liefdevol. Waarbij we open staan voor elkaars emoties, overtuigingen en waarde. Zodat we leren van elkaar en constructief blijven bouwen aan een duurzame en inclusieve samenleving.

Volgend jaar - 23 december 2022 – bestaat Het PON & Telos 75 jaar. Dat vieren we 24 november met een theaterstuk en het verschijnen van een boek over de verdere opbouw van onze samenleving. Een hoopvol boek. Want er is veel om trots op te zijn en van te genieten. En nog veel meer om naar uit te kijken.

Namens ons team wens ik je liefdevolle dagen en een hoopvol nieuw jaar.

Patrick

Patrick Vermeulen directeur-bestuurder Het PON & Telos

Ons team

Kennismaken met onze mensen?