Over Het PON & Telos

Het PON & Telos is een sociale kennisonderneming in het hart van de samenleving. We beschouwen het als onze opdracht om maatschappelijke besluitvorming te verbeteren. Dat doen we door wetenschappelijke kennis met kennis van de praktijk te verbinden. Waarbij iedere stem telt. Meningen en feiten halen we op, onderzoeken we, analyseren we en duiden we. Met prikkelende aanpakken en innovatieve methoden. Daarbij zijn we altijd gericht op duurzame ontwikkeling – de harmonieuze verbinding tussen sociale, ecologische en economische doelstellingen – en streven we naar brede welvaart, waarbij het welzijn van mensen centraal straat. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van samenleven. Nu en in de toekomst.

Sociale kennisonderneming in het hart van de samenleving

COLOFON

Copyright © 2022 Het PON & Telos

Het online magazine 'Kennis van de regio' is een vierjaarlijkse uitgave van Het PON & Telos. Delen uit deze uitgave mogen worden gekopiëerd voor niet-commerciële doeleinden en moeten worden voorzien van de juiste bronvermelding.

Redactie: Mariëlle Blanken, Susanne Agterbosch, Madelon van Duren, Ellen Dingemans, Auke Blaauwbroek Jolanda Luijten, Marijn van Asseldonk, Mirjam Smulders, Patrick Vermeulen en Joost Peters (Ministerie van Tekst)

Eindredactie: Eva Stultjens

Fotografie: Nationale Beeldbank, Unsplash

Vormgeving: Eva Stultjens