01


Introductie

Waar borrelt het op sociaal, cultureel en economisch vlak, zonder dat we al precies weten wat er aan de hand is? Wat zijn de maatschappelijke onderstromen die ons bewegen? Hoe werken die door in het leven van individuen?

02


De achterkant van de 24-uurseconomie

De 24-uurseconomie beïnvloedt de consument, maar ook werkgevers en werknemers. Flexibele werkvormen met smartphones overal, op ieder moment. Maar welke maatschappelijke effecten liggen op de loer?

03


Digitalisering: droom of nachtmerrie?

We gebruiken internet voor onze informatie, belastingen, communicatie, aankopen en nog veel meer. Gemakkelijk, maar ook gevaarlijk? Denk aan internetverslaving, burn-outs. Wat is het effect van digitalisering op de samenleving?

04


Duurzaamheid is geen keuze. Of wel?

De energietransitie komt eraan, we moeten overstappen naar duurzame energiebronnen. Maar wat als je de middelen niet hebt om duurzame maatregelen te nemen? Of gewoonweg niet gemotiveerd bent?

05


Burgerparticipatie: geen doel op zich

Hoe staat het met burgerparticipatie? Wat zijn de kansen en bedreigingen van de participatiesamenleving? Overvragen we burgers en dreigt een tweedeling te ontstaan of valt dat eigenlijk allemaal wel mee?

06


Scenariostudie inrichting sociaal domein Oirschot

Sinds 2015 zijn overheidstaken binnen het sociaal domein overgedragen aan gemeenten. Om daarmee om te gaan, heeft de gemeente Oirschot de samenwerking in de regio gezocht

07


Maatschappelijk draagvlak Energie

Wat is het draagvlak voor de toepassing van verschillende opties voor energiebesparing en duurzame energie? Wij monitorden de kennis, houding en gedrag van Brabanders hierover.

08


Energietransitie met een smalle beurs

De energietransitie is een zaak van ons allemaal. Maar niet voor iedereen even gemakkelijk of vanzelfsprekend. Want wat als je de financiële middelen niet hebt om duurzame maatregelen te nemen?

09


Column Patrick Vermeulen

"Niets bestaat dat niet iets anders raakt".