DUURZAME ENERGIE


Monitor Duurzame energievoorziening in Brabant

Aardgasvrij wonen, elektrisch koken en rijden, andere vormen van verwarming; allemaal geluiden uit het nieuw vast te stellen klimaatakkoord. Maar hoe denken Brabanders over duurzame energie?


Energietransitie voor Brabanders met een smalle beurs

Wat als je de middelen niet hebt om te investeren in duurzame energie? Om die huishoudens met geen of beperkte investeringsmogelijkheden te betrekken bij de energietransitie richten wij een pilot in.


Onze expert aan het woord

Dr. Susanne Agterbosch is onze expert op het gebied van duurzame energie en participatie. Susanne is gepromoveerd met een onderzoek naar de ontwikkeling van de markt voor duurzame (wind)energie op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening.