Expeditiegids Brabant

Het PON heeft samen met de Brabantse kennisinstellingen BrabantAdvies en Telos de Expeditiegids Brabant uitgegeven. In de gids hebben de drie kennisinstellingen hun kennis en inzichten gebundeld. Naast de belangrijkste feitelijke ontwikkelingen in Brabant komen in vijf hoofdstukken de belangrijkste opgaven, inzichten en keuzes richting 2030 aan bod.

De Expeditiegids is bedoeld om politieke partijen en de schrijvers van de verkiezingsprogramma’s te helpen de juiste keuzes te maken en om die keuzes naar een aansprekend verkiezingsprogramma te vertalen. En voor eenieder die geïnteresseerd is in de toekomst van Brabant.


image

Het is een eerste stap in het verkiezingsproces en kan bijdragen aan het schrijven van een goed programma. In het najaar van 2018 organiseren de kennisinstellingen graag het inhoudelijk debat. De gids kan als basis dienen om met de Brabantse kiezer in gesprek te gaan.


De thema’s van de vijf hoofdstukken: Concurrerend Brabant, Circulair en klimaatbestendig Brabant, Mobiel en verbonden Brabant, Gezond en samenlevend Brabant en (Be)sturend Brabant. In aparte kaders zijn andere thema’s zoals Cultuur en erfgoed, Natuur, Werken en Leren en de Transitie Landbouw uitgelicht. De gids sluit af met tien (schrijf)tips voor een aantrekkelijk verkiezingsprogramma.


Meer lezen van het PON? Schrijf u dan in voor het ontvangen van ons volgende digitaal magazine!