Arbeidsmigratie

Wie heeft mijn asperges uit de grond gestoken? En wie pakt mijn online bestelde boek in? Arbeidsmigranten zijn vaak onzichtbaar in het dagelijks leven van veel inwoners van Nederland.

Energie

Hoe denken Brabanders over duurzame energie? En wat als je de middelen niet hebt om te investeren in duurzame energie? Lees over ons onderzoek hiernaar en onze pilot naar aanleiding hiervan.

Waarde van cultuur

Wat is de sociale waarde van cultuur? Wat is de toegevoegde waarde van cultuur aan de Brabantse economie eigenlijk? Hoe gaat het überhaupt met de cultuur in Brabant?

Expeditie Brabant

In de Expeditiegids Brabant hebben we samen met Telos en BrabantAdvies onze kennis en inzichten gebundeld. Feitelijke ontwikkelingen, de belangrijkste opgaven, inzichten en keuzes richting 2030 in Brabant.

PON logo

'Lef en liefde', 'Gezond en gelukkig', 'Duurzaam, Sterk, Aantrekkelijk'

Zomaar wat titels van de nieuwe Brabantse coalitieakkoorden. Het besef dringt ook in gemeenten door dat economie, kwaliteit van leven, natuur en milieu en veiligheid, afhankelijk zijn van elkaar. Dat is mooi. Want alhoewel de samenhang tussen de 3 P’s (People, Planet, Profit) al langer werd gezien, stijgt de spanning tussen deze elementen. En verbetering komt eigenlijk vooral tot stand door de inzet van nieuwe technologieën, nieuwe regels en nieuwe organisatievormen. Het gaat dan ook niet slechts om het verbeteren van het bestaande: het gaat meer en meer om een overgang naar iets nieuws. Transities dus.

De grotere transitieopgaven staan beschreven, vanuit het besef dat nu gehandeld moet worden om te werken aan kwaliteit op langere termijn. In dit magazine wordt op verschillende plekken hiervoor input geleverd, zoals ten aanzien van de energietransitie. Met daarnaast inzichten uit onderzoeken die de afgelopen periode door ons zijn uitgevoerd. Rondom arbeidsmigranten bijvoorbeeld. Of het grote onderzoek naar Waarde van Cultuur. Kijk ter verdere inspiratie ook eens naar het resultaat van onze samenwerking met Omroep Brabant: de tiendelige tv-serie Brabant 2050.