Onze expert aan het woord

Susanne werkt aan vraagstukken waar de sociale en fysieke leefomgeving samenkomen. Ze is gepromoveerd op onderzoek naar de ontwikkeling van de markt voor duurzame (wind)energie.

Energietransitie: ook voor huishoudens met een smalle beurs?

De gaswinning in Groningen wordt in 2030 helemaal stopgezet. Nederland gaat versneld wonen zonder gas. We gaan elektrisch koken en onze huizen anders verwarmen. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor onze energierekening. In het nieuw vast te stellen klimaatakkoord zal de weg daar naar toe worden uitgestippeld: met kaders voor samenwerking tussen overheden, bedrijven, wijken én huishoudens. Deze weg zal hoe dan ook lokaal zijn beslag moeten krijgen. Overal, bij alle huishoudens. Maar wat als je geen geld hebt om te investeren in duurzaamheid?


De onderliggende vraag hoe de investeringsbereidheid onder particulieren te mobiliseren is onverminderd actueel. Maar gaat – als we niet oppassen – voorbij aan al die particuliere woningeigenaren met beperkte financiële mogelijkheden (naar schatting 15 – 20% van de koopwoningen). Wat betekent de energietransitie voor deze huishoudens zonder investeringsruimte? Of voor mensen die niets hebben met duurzaamheid? Of niet veranderingsbereid zijn?


Energietransitie? Mobiliseer de investeringsbereidheid onder Brabantse burgers!

De overgang naar een CO2-neutrale samenleving is een zaak van iedereen: overheden, bewoners, bedrijven. Maar hoe doen we dat samen en op welke schaal? De Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) een themabijeenkomst over dit onderwerp. Bestuurders, beleidsmedewerkers en raadsleden lieten zich inspireren door het ‘Kantelcollege’ van Jan Rotmans – hoogleraar Transitiekunde – over de kanteling van het energiesysteem. "Transities beginnen bijna altijd van onderop", aldus Rotmans.


Maar eerst het beleid: de provincie heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om deze ambitie te behalen, is een versnelling in de Brabantse samenleving noodzakelijk. De provincie werkt daarom samen met partners (Brabantse Energie Alliantie) aan een Uitvoeringsprogramma Energie.