Verder in de Langstraat

Een half jaar na de presentatie voor de wethouders in de Langstraat belden wij met Susan Brooijmans, beleidsmedewerker wonen voor de gemeente Waalwijk, en haar collega van economie Mathilde Mollenhorst om de stand van zaken te peilen.


image

Marleen heeft een achtergrond als cultureel antropoloog en doet onderzoek naar het vraagstuk omtrent arbeidsmigranten.

Na de presentatie van het onderzoeksrapport voor de wethouders in de Langstraat intensiveerden de gemeenten hun regionale aanpak. Beleidsmedewerker wonen in Waalwijk Susan Brooijmans vertelt waar de aanbevelingen uit het rapport toe hebben geleid.

Allereerst is er nu een multidisciplinair overleg op Langstraat niveau, waarbij vanuit ieder van de drie Langstraat-gemeenten een van de drie hoofdthema’s (werken, wonen en participatie) trekt. Beleidsmedewerker economie Mathilde Mollenhorst, die namens Waalwijk aan het overleg deelneemt, vertelt dat de drie gemeenten werken aan een kwaliteitskader en een convenant met de grootste werkgevers.

Daarnaast is er de regionale samenwerking in de regio Hart van Brabant; “het is goed dat ook op het niveau van Hart van Brabant gemeenten elkaar steeds meer vinden”, vindt Brooijmans. Naast het belang van het lokaal en regionaal oppakken vindt ze dat het ook op de provinciale en zelfs landelijke arena moet worden geagendeerd.

Participatie

In april 2018 heeft een Lab Arbeidsmigranten plaatsgevonden, waarbij verschillende stakeholders met elkaar in gesprek gingen om acties te formuleren op huisvesting, participatie en beeldvorming. Bij deze werkavond waren inwoners, bedrijven, medewerkers van de gemeente, maatschappelijke partners en een aantal arbeidsmigranten aanwezig. De deelnemers zijn voornemens in de toekomst de samenwerking te blijven opzoeken. “Begin juli”, vertelt Brooijmans, “gaan de deelnemers in een vervolgsessie opnieuw met elkaar om de tafel om met name het vraagstuk van huisvesting verder uit te diepen”.

Huisvesting

In de gemeente Waalwijk zijn inmiddels de beleidsregels rond kamerbewoning aangescherpt; het aantal bewoners van een woonhuis in een homogene woonbuurt is teruggebracht tot vijf. Ook is er, in samenwerking met een projectontwikkelaar en een uitzendbureau, een gebouw voor tijdelijke huisvesting op een bedrijventerrein – een campus voor 400 personen - neergezet dat in juni geopend wordt. In de gemeente is daarnaast nog een zogenoemde campus, aan de rand van het bedrijventerrein ten noorden van de A59. De eerste fase wordt inmiddels al meer dan een halfjaar bewoond (ca. 100 plaatsen), de uitbreiding naar een totaal van 252 plaatsen volgt later, aldus Brooijmans.