VOORBIJ HET GEMIDDELDE

In onze jaarboeken, die wij al sinds 1990 uitbrengen, proberen wij te vangen hoe de Brabantse samenleving zich ontwikkelt. In het bijzonder wat Brabanders bezighoudt en beweegt. 31 januari presenteren wij ons jaarboek 2018: Voorbij het gemiddelde.

Het is niet eenvoudig bewegingen die niet direct zichtbaar zijn, maar waarvan we merken dat ze aan de oppervlakte veel in gang zetten, inzichtelijk te maken. We hebben geen magische ‘stroomdetector’, al komen we met Big Data wel iets dichterbij. Wellicht kunnen we ooit alles wat ons bezighoudt met een druk op de knop inzichtelijk maken. Een weerslag van ons collectieve brein.


Tot dan doen we het met onderzoek en reflecties op de uitkomsten daarvan. Ook in dit instant magazine vind je verschillende van onze onderzoeken terug. Over ons erfgoed bijvoorbeeld - over kerken en boerderijen. Over de wensen die Brabanders hebben ten aanzien van de ontwikkeling van het Openbaar Vervoer. Over de staat van de culturele sector in Noord-Brabant: ‘Waarde van Cultuur’. En in de Expeditiegids Brabant hebben we samen met Brabantadvies en Telos, de belangrijkste opgaven, perspectieven en cijfers beschreven die voor de ontwikkeling van Brabant richting 2030 van belang zijn.

Onze onderzoeken doen we nooit alleen, maar juist met de mensen over wie het gaat. En met de beleidsmakers en bestuurders die beweging willen organiseren. Dat geeft inzicht in wat leeft en soms ook in wat daaraan ten grondslag ligt. Maar het levert - natuurlijk - ook nieuwe vragen op. Bijvoorbeeld over wat op lange termijn de betekenis gaat zijn van digitalisering op ons persoonlijk welbevinden. Of hoe een nieuwe verantwoordelijkheidsbalans er uit gaat zien. En of onze beschaving wel steeds beschaafder wordt. En wie bepaalt eigenlijk wat beschaafd is?


Presentatie 31 januari

We nodigen je van harte uit om 31 januari met ons mee te denken over de onderstromen in de samenleving. Voor nu wensen we je mooie feestdagen en alvast een goed begin van het nieuwe jaar, met een prettige onderstroom.