Expeditiegids
Brabant

Een nieuwe stevige inhoudelijke impuls voor de Provinciale statenverkiezingen van 20 maart 2019. Dat was en is de belangrijkste doelstelling van de Expeditiegids Brabant. In eerste instantie bedoeld om politieke partijen en de schrijvers van de verkiezingsprogramma’s te helpen de juiste keuzes te maken en om die keuzes naar een aansprekend verkiezingsprogramma te vertalen. Vervolgens om te dienen als toetssteen: is dat ook gelukt?

Begin juli overhandigden de Brabantse kennisinstellingen BrabantAdvies, het PON en Telos de Expeditiegids Brabant aan Provinciale Staten van Brabant. Commissaris van de Koning, Wim van de Donk heeft het eerste exemplaar in ontvangst genomen en ook alle statenfracties hebben een exemplaar ontvangen. In de gids hebben de drie kennisinstellingen hun kennis en inzichten gebundeld. Naast de belangrijkste feitelijke ontwikkelingen in Brabant komen in vijf hoofdstukken de belangrijkste opgaven, inzichten en keuzes richting 2030 aan bod. De thema’s van de vijf hoofdstukken: Concurrerend Brabant, Circulair en klimaatbestendig Brabant, Mobiel en verbonden Brabant, Gezond en samenlevend Brabant en (Be)sturend Brabant. In aparte kaders zijn andere thema’s zoals Cultuur en erfgoed, Natuur, Werken en Leren en de Transitie Landbouw uitgelicht. De gids sluit af met tien (schrijf)tips voor een aantrekkelijk verkiezingsprogramma.


De Expeditiegids was in eerste instantie geschreven om politieke partijen te helpen de juiste keuzes te maken, maar is natuurlijk interessant voor een ieder die zich betrokken voelt bij de toekomst van Brabant. Wat ons betreft is de gids dan ook zeer geschikt om richting de statenverkiezingen met de Brabantse kiezer in gesprek te gaan.

Wilt u liever een exemplaar van de Expeditiegids ontvangen of heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met BrabantAdvies via info@brabantadvies.com.