DE TOEKOMST VAN
HET OV IN BRABANT

Het openbaar vervoer zoals we het nu kennen zal de komende jaren ongetwijfeld veel veranderen, denk aan snapp-car, OV-fietsen of zelfs zelfrijdende shuttlediensten. De provincie Noord-Brabant wil zo goed mogelijk omgaan met deze veranderingen en inspelen op de behoeftes van de Brabantse burgers. De provincie is daarom druk bezig met het herzien van haar OV plannen, op basis van input van Brabantse burgers.

Om de provincie te ondersteunen hebben wij een onderzoek uitgevoerd onder Brabantse burgers via ons Brabantpanel. Op deze manier hebben we in kaart gebracht waarom Brabanders wel of niet het OV gebruiken, en wat zij zouden willen veranderen aan het OV. Daarnaast onderzochten we van welke vervoersmiddelen Brabanders het meest gebruik maken (auto, fiets, etc.) en waarom dat zo is.

Jongeren (en niet geheel verrassend, met name studenten) maken het meest gebruik van het openbaar vervoer. De voornaamste reden die zij geven is de kosten van de reis. De auto wordt gemiddeld genomen door Brabanders het vaakst om van en naar werk te reizen. Reistijd en reisafstand worden genoemd als belangrijkste redenen om de auto te gebruiken. Als belangrijkste redenen voor keuze voor het OV wordt gegeven dat de locatie makkelijk bereikbaar is met OV, zoals een stadscentrum. Maar het OV wordt ook gezien als een veilige en duurzame manier van reizen.

Negatief is dan weer dat aanzienlijk minder mensen van mening dat zijn dat ze met het OV sneller zijn en daardoor tijd winnen ten opzichte van gebruik van eigen vervoer. Ook vinden weinig mensen dat ze zekerheid hebben dat ze op tijd aankomen en dat zij volledige privacy hebben tijdens hun reis.

Brabanders geven aan van het OV gebruik te zullen gaan maken als deur tot deur vervoer wordt aangeboden, of als het goedkoper wordt. Zo’n driekwart van de Brabanders is van mening dat het OV te duur is, hoewel duurzamer dan de auto en dat stadscentra het best bereikbaar zijn met het OV.

Slechts één op de tien Brabanders maakt wel eens gebruik van deelfietsen (OV-fiets) of deelauto (bv. Greenwheels). Meer dan de helft van de Brabanders ziet ook geen toegevoegde waarde in de toekomst voor het deelconcept. Voor een ander deel van de Brabanders zou het verlagen van de kosten van deelauto’s of een ruim voldoende aanbod van die deelauto’s toch de doorslag kunnen geven om in de toekomst toch gebruik te maken van een deelauto.

In de veranderende OV-omgeving is ruimte voor een concept dat we ‘Mobiliteit als Dienst’ noemen, een reisplanner waar direct een betaalfunctionaliteit in zit voor alle reismogelijkheden en vervoerswijzen, en toegang tot alle manieren waarop je van A naar B kunt komen. De applicatie berekent op basis van je voorkeuren (denk aan lage kosten, hoog comfort, et cetera) je optimale reis. De provincie heeft Mobiliteit als Dienst nog in ontwikkeling.

Lees het rapport: De toekomst van het OV in Brabant

Voor het complete onderzoek en informatie over onder meer de nieuwe ‘Mobiliteit als Dienst-applicatie’ die de provincie Noord-Brabant momenteel ontwikkelt, download het complete rapport op onze website/hieronder.