VOORBIJ HET GEMIDDELDE
De onderstromen in de Brabantse maatschappij

Over het algemeen gaat het goed met Brabant. Maar wat vertellen die gemiddelden nu eigenlijk? Wie en wat gaan er achter die gemiddelden schuil? En wat laten die gemiddelden níet zien? Voor ons een aanleiding om het jaarboek van 2018 te richten op juist die elementen die soms wat onderbelicht blijven. Op zaken waarvan we weten dat ze er zijn, maar waar minder aandacht voor is; omdat het ‘gemiddeld gezien’ wel goed gaat. Het bracht ons op het idee om vier zogenaamde maatschappelijke onderstromen uit te werken en te belichten.

Het PON heeft vier thema’s gekozen die dichtbij ons onderzoeksdomein liggen en waarin we duidelijke onderstromen herkennen. We kozen voor flexibilisering van de arbeidsmarkt. De 24-uurs economie beïnvloedt de consument, maar ook werkgevers en werknemers. Welke maatschappelijke effecten liggen op de loer? Daarnaast zoomen we in op digitalisering. We gebruiken internet voor onze informatie, belastingen, communicatie, aankopen en nog veel meer. Voor een belangrijk deel maakt dat ons leven gemakkelijker, maar er zijn ook steeds meer negatieve effecten te benoemen. Hoe zit het precies met die negatieve implicaties en welk effect hebben ze op de samenleving? Als derde thema kozen we voor duurzaamheid. We moeten als samenleving de schouders eronder zetten om opwarming van de aarde tegen te gaan. Maar wat als je de middelen niet hebt om duurzame maatregelen te nemen? Of als je gewoonweg niet gemotiveerd bent om te verduurzamen? Als laatste thema hebben we het over burgerparticipatie anno 2018. Wat zijn de kansen en bedreigingen van de participatiesamenleving? Overvragen we burgers en dreigt een tweedeling te ontstaan of valt dat eigenlijk allemaal wel mee?


Jaarboek presentatie

We presenteren ons jaarboek 2018 tijdens een bijeenkomst op donderdag 31 januari van 14:30 tot 17:00 in Tilburg (de exacte locatie volgt later). Naast een kort inhoudelijk programma willen we graag met u in gesprek over onderstromen die nog meer in de samenleving merkbaar zijn. Waar maakt u zich zorgen om? Of wat verdient juist extra aandacht? We nodigen u van harte uit om met ons mee te denken!