RESEARCH
COMMUNITIES

Een research community, wat is dat eigenlijk?

Een research community is een besloten (onderzoeks)platform waarop een groep mensen gedurende een bepaalde periode (vaak één of twee weken), online met elkaar in gesprek gaat. Het is een manier om online met elkaar te discussiëren over een specifiek onderwerp of thema. Deelnemers aan een research community krijgen gedurende de looptijd een aantal vragen of opdrachten voorgelegd die zij beantwoorden. Daarnaast kunnen zij reageren op de reacties van anderen en online met elkaar in gesprek gaan.

Het PON heeft zich gespecialiseerd in onderzoek via research communities. Via verschillende technieken zoals discussieplatformen, polls of storytelling geven de deelnemers diepgaande informatie over het te onderzoeken onderwerp. De interactieve onderzoeksmethode leent zich uitstekend voor verdiepend onderzoek, verkenning van toekomstbeelden, observeren van signalen uit de samenleving en het gezamenlijk vormgeven van nieuwe initiatieven.

Bij elke research community fungeert een PON onderzoeker als moderator. De moderator stelt de vragen en is het aanspreekpunt voor communityleden. Middels een research community krijgen we in een relatief korte tijd rijke kwalitatieve informatie die ons helpen om een kwestie in beeld te brengen of bepaalde onderzoeksvraag te beantwoorden.

Gezamenlijk met de opdrachtgever bepalen we de doelgroep van de community en de vragen die beantwoord dienen te worden. Meestal streven we naar zo’n 50-70 actieve deelnemers, maar een kleinere community kan natuurlijk ook.

Waarom een research community

Deelnemers kunnen vanuit huis of onderweg inloggen op hun pc, laptop, tablet of mobiele telefoon; op het moment dat het hem of haar uitkomt! Dat is bijvoorbeeld handig wanneer deelnemers geografisch verspreid wonen en omdat mensen vaak niet op eenzelfde dag en tijdstip beschikbaar zijn. Ook is een voordeel dat je andere mensen kunt bereiken, mensen die misschien wat schuw zijn om aan een fysiek groepsgesprek deel te nemen, maar wel willen deelnemen aan een research community. Ook voor jongeren spreekt een online community meer aan dan een fysieke bijeenkomst. In de research community kan iedereen zijn of haar zegje doen en het mooie ervan is dat de deelnemers ook op elkaars reactie kunnen reageren. Op die manier halen we rijke en verdiepende informatie op.

Inspiratie en voorbeelden

Het PON heeft inmiddels veel ervaring met research communities. De drie meest recente hebben we dit najaar georganiseerd.

Research Community Nieuwe Woonvormen

Met initiatiefnemers van niet-traditionele woonvormen, wethouders en ambtenaren van Brabantse gemeenten en experts op het gebied van nieuwe woonvormen zijn we in gesprek gegaan aan de hand van een drietal brede vragen. Wat is er nodig om niet-traditionele woonvormen ruim baan te geven? Waar lopen initiatiefnemers tegenaan? Wat zijn mogelijkheden? De inzichten vormen input voor het beantwoorden van de motie ‘Ruim baan voor nieuwe woonvormen’ die op 20 april 2018 door VVD in Provinciale Staten is ingediend. De resultaten worden als onderdeel meegenomen in de tussentijdse beleidsevaluatie van de Brabantse aanpak door de provincie Noord-Brabant en in de voortgangsrapportage van de Brabantse Agenda Wonen.


Online Wooncafé Waalre

In de gemeente Waalre hebben alle inwoners van 18 tot 35 jaar een oproep gehad om hun mening kenbaar te maken over het wonen in Waalre in een Online Wooncafé. Een week lang zijn we met inwoners in gesprek geweest over hoe zij het wonen in Waalre ervaren. Wat gaat goed? Wat kan beter? Waar moet de gemeente Waalre zich in de toekomst op richten? De resultaten bieden input voor de nieuwe woonvisie van de gemeente Waalre.


Research Community VAB’s (Vrijkomende Agrarische Bebouwing)

De Provincie heeft het PON gevraagd de balans op te maken over de voortgang van de Brabantse aanpak leegstand van Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Via een research community gingen we in gesprek met wethouders en ambtenaren van Brabantse gemeenten, eigenaren van VAB’s (agrariërs), deskundigen van het platform VABIMPULS en experts op het thema. Waar loopt men tegenaan bij de aanpak van leegstand in het buitengebied? Wat gaat goed binnen de aanpak Leegstand? Hoe zou de provincie haar aanpak in de toekomst (verder) kunnen versterken?


Research Community Oisterwijk

Leden van het Burgerpanel Oisterwijk zijn door de gemeente uitgenodigd om eens via een andere manier dan via het panel met de gemeente mee te denken. Via een research community zijn we vijf dagen lang met inwoners in gesprek gegaan over maatschappelijke voorzieningen in de gemeente waar je als inwoner gebruik van kan maken. Wat vinden inwoners aantrekkelijk in hun woon- en leefomgeving? Wat wordt er gemist? Hoe kan actief burgerschap gestimuleerd worden? Wat hebben inwoners nodig om zelfredzaam te kunnen zijn? En wat is belangrijk om je veilig en gezond te kunnen ontwikkelen? De resultaten van de community vormen, samen met andere opgehaalde informatie, input voor het Koersdocument Sociaal Domein.