"Bijdragen aan duurzaamheid én aan de kwaliteit van leven"

Een nobele missie, waar het PON en Telos vanaf 1 januari 2020 officieel samen aan gaan werken. De twee zijn geen onbekenden van elkaar en het samengaan is dan ook een logische vervolgstap in de geschiedenis van beide organisaties.

Directeur-bestuurder van het PON Patrick Vermeulen (links) en directeur van Telos John Dagevos (rechts) proosten op het officiële samengaan van de twee organisaties.

Een kleine geschiedenis

Van Brabants Volksherstel, via Opbouworgaan tot het huidige PON: al sinds 1947 speelt het PON een belangrijke rol in de ontwikkeling en het behoud van de Brabantse welvaart. De omstandigheden waarin het PON de afgelopen zeven decennia opereerde zijn echter wel fundamenteel gewijzigd. Het katholieke Brabant veranderde in het (post)moderne Brabant dat we vandaag de dag allemaal kennen. Er was en is sprake van een enorme ontwikkeling en vooruitgang. De bevolking is gegroeid met bijna 1,5 miljoen mensen, de focus van de werkgelegenheid is verschoven van landbouw naar industrie en later naar dienstverlening en logistiek. De economische welvaart is enorm toegenomen, evenals het opleidingsniveau, het aantal gezonde levensjaren en meer. Maar ondanks al die fundamentele veranderingen is het vizier van het PON altijd op hetzelfde doel gericht gebleven: bijdragen aan het verbeteren van de sociale kwaliteit van het leven in Brabant.De maatschappelijke opdracht van Telos, het Brabants Centrum voor Duurzame Ontwikkeling verbonden aan de Universiteit van Tilburg, startte ruim een halve eeuw later. Telos is het rechtstreekse product van de discussie die eind jaren 90 gevoerd werd over hoe Brabant er in 2050 uit zou moeten zien. De uitkomst van deze discussie is in 1997 vastgelegd in het zogeheten Manifest Brabant 2050. Hierin stelt Brabant zichzelf de vraag wat voor Brabant we eigenlijk willen zijn. Hoe vol moet het zijn? Hoe zien de steden eruit? En wat is eigenlijk nog platteland? Om erachter te komen of we er in Brabant ook daadwerkelijk in slagen onze dromen te realiseren, werd er gepleit voor een ’indexinstituut’ dat Brabant bij de les houdt. Telos werd geboren en maakt als universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling maatschappelijk hanteerbaar.


"Brede welvaart als gedeelde maatschappelijke opdracht"


De ontmoeting en... samen verder

De maatschappelijke opdracht van Telos, het Brabants Centrum voor Duurzame Ontwikkeling verbonden aan de Universiteit van Tilburg, startte ruim een halve eeuw later. Telos is het rechtstreekse product van de discussie die eind jaren 90 gevoerd werd over hoe Brabant er in 2050 uit zou moeten zien. De uitkomst van deze discussie is in 1997 vastgelegd in het zogeheten Manifest Brabant 2050. Hierin stelt Brabant zichzelf de vraag wat voor Brabant we eigenlijk willen zijn. Hoe vol moet het zijn? Hoe zien de steden eruit? En wat is eigenlijk nog platteland? Om erachter te komen of we er in Brabant ook daadwerkelijk in slagen onze dromen te realiseren, werd er gepleit voor een ’indexinstituut’ dat Brabant bij de les houdt. Telos werd geboren en maakt als universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling maatschappelijk hanteerbaar.

Samen verder als één publieke onderneming met een belangrijke focus op Brabant, maar ook op de wereld buiten Brabant, is gezien de geschiedenis een logische vervolgstap. In de afgelopen jaren is onze samenwerking op voor Brabant belangrijke onderzoeksprojecten zoals de Monitor Sociale Veerkracht en de Waarde van Cultuur steeds intensiever geworden. We hebben elkaar iets te bieden en we vullen elkaar aan. Maar ook, én dat is cruciaal, dat we beiden het bevorderen van brede welvaart voor iedereen als onderliggend inhoudelijk richtinggevend concept gebruiken voor onze onderzoeks- en advieswerkzaamheden.


Brabant in balans

Het jaarboek 'Brabant in balans' is het eerste product van onze fusieorganisatie. Het laat zien dat we samen verder invulling willen geven aan duurzame ontwikkeling en hoe belangrijk het is om daarbij een breder begrip van welvaart te hanteren. Dat we oog moeten hebben voor plekken én voor mensen. Voor Brabant als mooie omgeving om in te wonen, te werken en te leven. Voor mensen die daarvan genieten én voor hen die worstelen. Voor cijfers én verhalen.

Hou je van Brabant en van puzzelen?

Kom dan 30 januari 2020 naar onze bijeenkomst

'Brabant in balans' in de LocHal in Tilburg!