We hebben wat te vieren! Een nieuw verhaal én een nieuw gezicht

In een nieuwe relatie heb je tijd nodig om aan elkaar te wennen. Je leert elkaar beter kennen, je komt erachter wat ieders drijfveren zijn en je ontdekt elkaars kwaliteiten. Zo deden we dat ook bij Het PON & Telos. Want hoewel we elkaar al lang geleden ontmoet hebben en als vrienden al veel ondernomen hadden, is het leven als stel toch nét even anders. We hadden allebei onze eigen achtergrond, onze eigen visie en onze eigen ambities. Deze achtergronden, visies en ambities hebben we nu samengebracht in één verhaal. Ons verhaal. Je leest het hieronder.

Maatschappelijke besluitvorming verbeteren

Het PON & Telos is een sociale kennisonderneming in het hart van de samenleving. We beschouwen het als onze opdracht om maatschappelijke besluitvorming te verbeteren. Dat doen we door wetenschappelijke kennis met kennis van de praktijk te verbinden. Waarbij iedere stem telt. Meningen en feiten halen we op, onderzoeken we, analyseren we en duiden we. Met prikkelende aanpakken en innovatieve methoden. Daarbij zijn we altijd gericht op duurzame ontwikkeling: de harmonieuze verbinding tussen sociale, ecologische en economische doelstellingen. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van samenleven, nu en in de toekomst. Met een multidisciplinair en creatief team van bijna 30 adviseur-onderzoekers werken we vooral voor lokale en regionale overheden in Nederland, maar ook voor corporaties, banken, zorg- en welzijnsinstellingen, fondsen en maatschappelijke organisaties. We werken daarbij intensief samen met maatschappelijke organisaties en andere kennisinstellingen en zijn officieel partner van Tilburg University. Met onze kennis en inzichten adviseren we initiatiefnemers, beleidsmakers en bestuurders. Zodat ze afgewogen keuzes kunnen maken. En zodat ze een positieve impuls kunnen geven aan de samenleving van morgen.

En bij een gezamenlijk verhaal hoort ook één duidelijk gezicht naar buiten toe. Een nieuw logo waarbij beide partners evenveel tot hun recht komen. Achter de oude logo's zat een verhaal, een idee dat de identiteit van de organisatie in beeld bracht. Deze ideeën wilden we zoveel mogelijk behouden, waarbij de samensmelting én de gedeelde nieuwe identiteit het belangrijkst was.

Bij Het PON was de letter 'O' essentieel. Die staat voor onze focus in de onderzoeken en projecten die we uitvoeren. Ook was de ronde 'O' een verwijzing naar de 'zachte kant' van de missie: het achterhalen en laten meetellen van meningen van mensen.

PON logo

Bij Telos was de driehoek essentieel. Waarbij iedere punt van de driehoek een kapitaal is van waaruit we duurzame ontwikkeling kunnen bekijken. De rechtlijnigheid van de driehoek geeft ook de 'hardere', wetenschappelijke data-gedreven kant van Telos weer.

Voor allebei de organisaties geldt natuurlijk dat we van beiden iets in ons hadden. In het nieuwe logo hebben we dan ook geprobeerd om beide beelden te behouden: de ronde 'O' én de rechtere driehoek. De mensenkant én de datakant. En wel op zo'n manier dat ze volledig samengaan: de driehoek is terug te vinden in de lijnen van de gekleurde vlakken van de 'O', die nu in allebei de namen voorkomt. Voor ons voelt het goed! En het resultaat mag er zijn: