DE CULTURELE SMAAK VAN BRABANDERS

Stel je bent een culturele instelling. Hoe weet je nou wat je publiek wil? Hoe stem je je aanbod af op jouw doelgroep? En wie is je doelgroep eigenlijk? Met 'De Culturele Smaak van Brabanders 2020' proberen we daar een antwoord op te geven.

Samen met Kunstloc Brabant presenteren we De Culturele Smaak van Brabanders 2020. Deze publicatie is een update van de in 2013 verschenen publicatie ‘De Culturele Smaak van Brabant’. We onderzochten welke veranderingen de afgelopen jaren zijn opgetreden in het cultuurgedrag van publieksgroepen. Dit heeft geleid tot nieuwe persona’s die goed aansluiten op de manier waarop mensen tegenwoordig cultuur consumeren.

image
image

Gewoon gezellig, hip & happening, massaal midden... Door huishoudens in Brabant te groeperen op basis van gemeenschappelijke kenmerken, voorkeuren en gedrag hebben we acht cultuurtypen kunnen onderscheiden. We laten je de belangrijkste kenmerken én de verdeling van deze groepen in Nederland en Brabant zien. Voor de methodiek en de volledige resultaten verwijzen we je naar onze website.

In de figuren hieronder zie je telkens twee percentages met absolute aantallen staan. In de bovenste, lichtere vakjes staan de cijfers voor Brabant. In de onderste, donkere vakjes, staan de cijfers voor Nederland.

8 cultuur-profielen

Mooi, acht cultuurtypen! En nu?

Wat is de meerwaarde van deze segmentatie voor de culturele sector? Met de cultuursegmentatie weten we van ieder Brabants huishouden iets over de levensfase, leeftijd, leefstijl, (consumenten)gedrag en culturele oriëntatie. Dit is interessant voor provincie en gemeenten, die hiermee meer inzicht krijgen in de inwoners van de gehele provincie, gemeente of een specifieke wijk of buurt. En op basis daarvan beleidskeuzes kunnen maken over bijvoorbeeld (culturele) voorzieningen, maar ook om inwoners beter te kunnen betrekken.Daarnaast is de cultuursegmentatie interessant voor culturele instellingen. De cultuursegmentatie geeft inhoud aan of een verrijking van de data die instellingen in hun CRMsystemen hebben opgeslagen. Deze inzichten kunnen input leveren voor de communicatiestrategie én kunnen gebruikt worden om publiekswerking te versterken. De verrijking van de cultuursegmentatie aan het CRMsysteem geeft namelijk inzicht in cultuurtypen die op dit moment bereikt worden, maar ook in de cultuurtypen die op dit moment niet bereikt worden, maar qua culturele oriëntatie wel aansluiten bij de culturele instelling. Het geeft handvatten om ook deze groep(en) beter te betrekken en te bereiken

Op weg naar een toegankelijk en bruikbaar instrument

Om de segmentatie echt van meerwaarde te laten zijn, zodat het input kan leveren voor beleid- en communicatiestrategieën, is het belangrijk dat zowel gemeenten als culturele instellingen er zelf ook mee kunnen werken. In het nieuwe rapport presenteren we enkel de ontwikkelde cultuursegmentatie, waarmee we de basis leggen voor een instrument. Dit is als het ware fase 1. De volgende fase is om instellingen er echt mee aan de slag te laten gaan en op basis van deze gegevens te laten werken aan publiekswerking. In deze vervolgstap geven we het eigenaarschap terug aan de instellingen om de informatie over hun eigen publiek zelf te analyseren en daarop te sturen. Daarnaast kan met de rapportages van de individuele instellingen overkoepelend meer inzicht gegenereerd worden in het Brabantse cultuurpubliek. Dit kan met een interactief dashboard waarin de culturele instelling haar klantenbestand periodiek kan inladen en er vervolgens een ‘geautomatiseerde’ rapportage op het dashboard verschijnt. We experimenteren in het voorjaar van 2020 met het bouwen van zo’n dashboard, om de data en inzichten toegankelijk en bruikbaar te maken voor de instellingen zelf. En om met de opgehaalde inzichten overkoepelende analyses te kunnen doen. Je kan alle ontwikkelingen volgen op de website van Regioprofiel Brabant.