Ruim baan voor nieuwe woonvormen

Brabant staat de komende 10 tot 15 jaar voor een flinke woningbouwopgave: er moeten 120.000 woningen bijkomen. En er is vooral vraag naar woningen voor kleinere of eenpersoons huishoudens, starters en ouderen (met of zonder zorg). Om deze woningbehoefte in te vullen is er, naast nieuwbouw, ook ruim baan nodig voor herbestemming en niet-traditionele woonvormen. Wat is er nodig om nieuwe woonvormen ruim baan te geven? Waar lopen initiatieven tegenaan? Wat zijn mogelijkheden?

Om de woningbouw beter op de veranderende vraag te laten aansluiten, heeft de provincie het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw opgesteld met als doel de realisatie van alternatieve woonvormen en zelfbouw te stimuleren en te versnellen. Geclusterde woonvormen (voor ouderen), (collectief) particulier opdrachtgeverschap (CPO en PO), meergeneratie-wonen, ‘wonen met aandacht’ en begeleid wonen (o.a. woonvormen voor specifieke doelgroepen), maar ook tijdelijke woningen en klein wonen in de vorm van tiny houses en gesplitste woningen krijgen meer ruimte. In het 'Magazine Nieuwe woonvormen' van de provincie kan je hier meer over lezen. Om het actieprogramma van input te voorzien van buitenaf, heeft het PON eind 2018 een research community opgericht en begeleid.

Research community 'Nieuwe woonvormen'

We richten regelmatig research communities op, die beleidsmakers en bestuurders helpen bij het maken van beleid en het maken van goede beslissingen. Met de meningen, wensen en behoeften van de deelnemers in de hand, organiseerde de provincie vervolgens een aantal bijeenkomsten om het actieprogramma verder vorm te geven. Tijdens de laatste bijeenkomst is het concept-actieprogramma, dat de provincie had opgesteld, besproken en o.b.v. de opmerkingen van de aanwezigen nog aangepast en aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Een zeer geslaagde research community dus!


Een research community, wat is dat?

Een research community is een online platform waarop een groep mensen gedurende een bepaalde periode op een intensieve en interactieve manier met elkaar in gesprek gaat. Via verschillende technieken zoals discussieplatformen, polls of storytelling geven de deelnemers diepgaande informatie over het te onderzoeken onderwerp. De interactieve onderzoeksmethode leent zich uitstekend voor verdiepend onderzoek, verkenning van toekomstbeelden, observeren van signalen uit de samenleving en het gezamenlijk vormgeven van nieuwe initiatieven.