Sociale kennisonderneming in het hart van de samenleving

Het PON & Telos verzamelt kennis over de samenleving met behulp van zeer uiteenlopende onderzoeksmethodieken. Via online panelonderzoek, via grootschalig kwantitatief onderzoek en benchmarks, via kwalitatief onderzoek, via research communities of door procesbegeleiding. We zijn onderzoekers, analisten, duiders en verbinders. We houden van data én van mensen en hun leefomgeving. Met onze kennis willen we de samenleving (nog) mooier maken. Willen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Kortom, we zijn écht betrokken bij de regio.

Met een multidisciplinair en creatief team van circa 30 adviseur-onderzoekers werken we vooral voor lokale en regionale overheden in Nederland, maar ook voor corporaties, banken, zorg- en welzijnsinstellingen, fondsen en maatschappelijke organisaties. We werken daarbij intensief samen met maatschappelijke organisaties en andere kennisinstellingen en zijn officieel partner van Tilburg University. Met onze kennis en inzichten adviseren we initiatiefnemers, beleidsmakers en bestuurders. Zodat ze afgewogen keuzes kunnen maken. En zodat ze een positieve impuls kunnen geven aan de samenleving van morgen.

COLOFON

image

Copyright © 2021 Het PON & Telos

Het online magazine 'Kennis van de regio' is een vierjaarlijkse uitgave van Het PON & Telos. Delen uit deze uitgave mogen worden gekopiëerd voor niet-commerciële doeleinden en moeten worden voorzien van de juiste bronvermelding.

Redactie: Patrick Vermeulen, Joks Janssen, Joost Peters (Ministerie van Tekst), Ellen Dingemans, Mirjam Smulders

Eindredactie: Eva Stultjens

Fotografie: Nationale Beeldbank, Joyce van Belkom

Vormgeving: Het PON & Telos