INHOUD

Dit magazine gaat over Brede welvaart. Bij Brede welvaart gaat het niet enkel om het vergroten van de (materiële) welvaart, maar om het welzijn en welbevinden van mensen. Dat betekent dat we naast aandacht voor economie ook veel oog voor sociale en ecologische doelen moeten hebben. In dit magazine lees je over onze kijk op Brede welvaart en hoe we met de Academische Werkplaats de wetenschap met de praktijk willen verbinden. We verdiepen dit thema met een paar artikelen over Arbeid. Het hebben van werk is immers een belangrijk factor in het welzijn van mensen en dus een essentieel onderdeel van Brede welvaart.