SAVE THE DATE!

Tijd voor de officiële lancering van de Academische Werkplaats 'Brede Welvaart in de regio'

Ben je actief in de regio en streef je naar brede welvaart? Dan mag je deze bijeenkomst niet missen!

Op 1 oktober 2021 van 12.00 tot 14.00 uur vindt de officiële lancering van de Academische Werkplaats ‘Brede welvaart in de regio’ plaats. In een afwisselend, twee uur durend programma met o.a. prof. dr. Wim van de Donk (rector magnificus TiU) en andere gasten uit wetenschap én praktijk, staan we stil bij de vraag wat nodig is om de brede welvaart van regio’s te versterken. Hoe kunnen spelers in de regio – overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers – werk maken van brede welvaartsontwikkeling? Ben je actief in de regio en streef je naar een sociaal veerkrachtiger en duurzamer economie, dan mag je deze bijeenkomst niet missen! Het is een hybride evenement, waarbij een combinatie wordt gezocht van offline en online. Afhankelijk van de dan geldende coronarichtlijnen, kunnen een (beperkt) aantal mensen op locatie (campus Tilburg University) aanwezig zijn. Maar je kan het evenement ook thuis, via de laptop of iPad, volgen. Via deze link kun je je aanmelden voor het programma en aangeven of je er fysiek bij aanwezig wilt zijn, of dat je liever vanuit huis meekijkt en doet.

Over de Werkplaats

Om meer grip te krijgen op wat brede welvaart voor regio’s kan betekenen, zijn we samen met Tilburg University gestart met een Academische Werkplaats. Wat is nodig om de brede welvaart van regio’s te verbeteren? Hoe kom je van monitoring tot beleidsinterventies? Hoe te (be)sturen op brede welvaart, in alle fasen van de beleidscyclus? Aan welke ‘knoppen’ kunnen bestuurders en beleidsmakers draaien? In de Academische Werkplaats vertalen we het brede welvaartsconcept naar de lokale en regionale werkvloer. Samen met partners uit de praktijk (overheden, woningcorporaties, bedrijven, enzovoorts) ontwikkelen we kennis over hoe brede welvaart werkt in de regio.

Onderzoeksprogramma in ontwikkling

In de werkplaats staat gelijkwaardigheid voorop. De praktijk leert van de wetenschap, en omgekeerd. De samenwerking in de werkplaats ‘Brede welvaart in de regio’ vindt dan ook plaats op basis van een langdurend onderzoeksprogramma dat door de universiteit en praktijkorganisaties gezamenlijk wordt vastgesteld. Het onderzoeksprogramma voor de werkplaats is op dit moment nog volop in ontwikkeling, maar zal in elk geval aandacht besteden aan de volgende thema’s: inclusieve arbeidsmarkt, sociale energietransitie en duurzame logistiek. Daarnaast zal gewerkt worden aan vraagstukken van monitoring en accounting. Op welke wijze en met welke indicatoren kun je de brede welvaart van de regio het beste in beeld brengen, en hoe meet je de impact van beleidsambities, projecten en/of regionale investeringen op de bijdrage aan de brede welvaartsgroei? Steeds meer organisaties willen zich publiekelijk verantwoorden over hun bijdrage aan de brede welvaartsontwikkeling. Kennis over impact monitoring kan hen daarbij helpen.

Sterke koppeling met de regio

Kortom, de werkplaats richt zich op een vorm van duurzame regionale ontwikkeling die zich (meer) rekenschap geeft van het welzijn en welbevinden van mensen. Als de coronacrisis iets duidelijk maakt is dat het in diepste wezen gaat om de vraag hoe gezond je bent, hoe de balans werk-privé uitpakt, of je wel genoeg sociale relaties hebt, en hoe het zit met je woongenot. Onze omgeving, in sociaal en fysiek opzicht, krijgt een steeds bredere waardering. Door een sterkere koppeling met de regio kan brede welvaart die (her)waardering van een concrete agenda voorzien. Zo dragen Het PON & Telos en Tilburg University bij aan een toekomstbestendige, duurzame en sociale samenleving.

Wil je weten wat de Academische Werkplaats ‘Brede welvaart in de regio’ voor jou kan betekenen? Bekijk dan de video voor een uitleg van ongeveer 2 minuten.

Hierin wordt het doel, de opzet en werkwijze van de Werkplaats uitgelegd. Voor meer informatie of een oriënterend gesprek over een mogelijk partnerschap, kun je het beste contact opnemen met Lex Meijdam of Joks Janssen, inhoudelijk coördinatoren van de Werkplaats.

Wil je meer informatie over de lancering van de Academische Werkplaats? Neem contact op met Joks Janssen