Sociale kennisonderneming in het hart van de samenleving

Het PON & Telos verzamelt kennis over de samenleving met behulp van zeer uiteenlopende onderzoeksmethodieken. Via online panelonderzoek, via grootschalig kwantitatief onderzoek en benchmarks, via kwalitatief onderzoek, via research communities of door procesbegeleiding. We zijn onderzoekers, analisten, duiders en verbinders. We houden van data én van mensen en hun leefomgeving. Met onze kennis willen we de samenleving (nog) mooier maken. Willen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Kortom, we zijn écht betrokken bij de regio.

COLOFON

image

Copyright © 2021 Het PON & Telos

Het online magazine 'Kennis van de regio' is een vierjaarlijkse uitgave van Het PON & Telos. Delen uit deze uitgave mogen worden gekopiëerd voor niet-commerciële doeleinden en moeten worden voorzien van de juiste bronvermelding.

Redactie: Patrick Vermeulen, Joost Peters (Ministerie van Tekst), Jonna Kroeze, Marjon Bolwijn, Loet Verhoeven, Eva Stultjens

Eindredactie: Eva Stultjens

Fotografie: Nationale Beeldbank, Joyce van Belkom, Unsplash, Dolph Cantrijn, Sam ten Thije

Vormgeving: Het PON & Telos