Het PON & Telos verzamelt kennis over de (Brabantse) samenleving met behulp van zeer uiteenlopende onderzoeksmethodieken. Via online panelonderzoek, via grootschalig kwantitatief onderzoek en benchmarks, via kwalitatief onderzoek, via research communities of door procesbegeleiding. We zijn onderzoekers, analisten, duiders en verbinders. We houden van data én van mensen en hun leefomgeving. Met onze kennis willen we de Brabantse samenleving (nog) mooier maken. Willen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Kortom, we zijn écht betrokken bij Brabant.

COLOFON

Copyright © 2020 Het PON & Telos

Het online magazine 'In de ban van Brabant' is een vierjaarlijkse uitgave van het PON & Telos. Delen uit deze uitgave mogen worden gekopiëerd voor niet-commerciële doeleinden en moeten worden voorzien van de juiste bronvermelding.

Redactie: Susanne Agterbosch, Joks Janssen, Ruben Smeets, Rens Mulder, John Dagevos, Eva Stultjens (eindredactie)

Fotografie: Nationale Beeldbank, Unsplash, Joyce van Belkom, Marc Bolsius, Christiaan Krouwels

Vormgeving: Studio Blikwerk