De klimaatimpact van banken uitrekenen? Het kan!

Banken en investeerders spelen een grote rol in de missie van Nederland om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen. Door hun investeringen en leningen helpen zij organisaties met activiteiten die wel of juist niet bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord. Gelukkig willen steeds meer financiële instellingen inzicht in de klimaatimpact van hun investeringen en leningen. Met actuele cijfers kunnen ze in kaart brengen wat de CO2 voetafdruk per financiering en lening is, en hierover rapporteren. Het PON & Telos deden dit voor twee banken: De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank).

Vermindering van de CO2 uitstoot

In 2019 hebben de NWB Bank en de BNG Bank, samen met bijna de gehele Nederlandse financiële sector, afgesproken om vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van financieringen. Op basis van deze rapportages kunnen nieuwe doelen gesteld worden om zo vanuit de financiering een steentje bij te dragen aan de vermindering van de CO2 uitstoot en dus aan de klimaatdoelen van het Parijs akkoord.

PCAF: een partnerschap van financiële instellingen

Om de wens van de financiële instellingen in goede banen te leiden is het PCAF-platform opgericht – het Partnership for Carbon Accounting Financials. PCAF biedt een open-source raamwerk en methodologie die de transparantie en het bewustzijn over CO2 uitstoot vergroten. Alle aangesloten instellingen kunnen met behulp van deze methodiek op gelijke wijze de klimaatimpact van hun kredietportefeuille in kaart brengen.


In totaal is voor ongeveer 120 miljard aan uitstaande leningen een CO2 voetafdruk berekend


Bank Nederlandse Gemeenten

De BNG Bank is een betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Ze stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Hun klanten zijn (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.

Nederlandse Waterschapsbank

De NWB Bank is een bank van en voor de publieke sector met bijzondere aandacht voor water en duurzaamheid. Door AAA/Aaa-ratings trekken ze op een goedkope en duurzame manier geld aan voor hun klanten. Zo houden ze de lasten voor burgers laag en de verduurzaming betaalbaar.

Het PON & Telos meet CO2 uitstoot van vrijwel de volledige kredietportefeuille

Het PON & Telos hielp de NWB Bank en de BNG Bank bij het in kaart brengen van de klimaatimpact van hun financieringen. We maakten hierbij gebruik van de PCAF-methodologie. Daarnaast hebben we ook een specifieke methodologie voor de publieke sector ontwikkeld op basis van PCAF. Deze nieuwe methodologie is toegevoegd aan het PCAF methodologisch raamwerk, zodat alle partners hiervan gebruik kunnen maken. Uiteindelijk hebben we voor de NWB Bank 93% van het uitstaande kapitaal van de bank een CO2 voetafdruk kunnen berekenen en voor de BNG Bank 90%. Deze leningen van de twee banken zijn verdeeld over ongeveer 1.400 instellingen in verschillende sectoren. Denk bijvoorbeeld aan gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, zorginstellingen en provincies.

In totaal is voor ongeveer 120 miljard aan uitstaande leningen van de banken een CO2 voetafdruk berekend. Een fantastisch resultaat waarmee de banken meer inzicht krijgen in de klimaatimpact van hun leningen, hun doelen kunnen aanpassen en uiteindelijk concreet kunnen bijdragen aan de vermindering van de CO2 uitstoot.

Wist je dat...?

...de BNG Bank ook duurzame obligaties uitgeeft? Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan. Als een bedrijf geld nodig heeft voor een investering kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen.

Duurzame obligaties BNG Bank

De duurzame obligaties van de BNG Bank - ook wel 'sustainability bonds' genoemd - worden gebruikt voor de financiering van gemeenten en woningcorporaties die binnen hun categorie het hoogst scoren op het gebied van duurzaamheid. In 2019 zijn er twee 'Sustainability Bonds for Dutch Municipalities' door de bank uitgegeven en één 'Sustainability Bond for Social Housing associations'.

Het PON & Telos heeft de raamwerken ontwikkeld waarmee de duurzaamheidsprestaties van gemeenten en woningcorporaties inzichtelijk worden gemaakt. Dit gebeurt vanuit zowel een 3P perspectief (People, Planet, Profit) als vanuit het perspectief van de Sustianable Development Goals (SDGs). In deze raamwerkrapporten maken we op basis van een groot aantal indicatoren een selectie van instellingen die in aanmerking komen voor deze duurzame funding. Inmiddels heeft de BNG Bank op basis van deze rapporten 6,2 miljard Euro aan duurzame obligaties uit staan. Deze financiering is aangetrokken bij grote nationale en internationale beleggers op de kapitaalmarkt.

Het PON & Telos heeft de raamwerken ontwikkeld waarmee de duurzaamheidsprestaties van gemeenten en woningcorporaties inzichtelijk worden gemaakt

‘Sustainable Bond of the Year’ award

Na de award die de BNG Bank heeft gekregen voor ‘Most Impressive Social or Sustainability Bond issuer’ in 2018 door Global Capital , heeft de bank in 2019 de award voor de’ Sustainability Bond of the year’ van Environmental Finance gewonnen . De BNG Bank kreeg deze award voor de in november 2018 uitgegeven zevenjarige duurzaamheidsobligatie met een omvang van 750 miljoen Euro. De opbrengst wordt toegewezen aan Nederlandse gemeenten die worden beschouwd als 'best-in-class' op het gebied van duurzaamheid. De selectie daarvan is gebaseerd op een methodologie die is ontwikkeld door het Telos en beoordeeld door het ratingbureau Sustainalytics.

Ook dit jaar mogen we weer voor de BNG Bank en de NWB Bank de klimaatimpact berekenen! Wil je meer weten?