Het PON & Telos verzamelt kennis over de samenleving met behulp van zeer uiteenlopende onderzoeksmethodieken. Via online panelonderzoek, via grootschalig kwantitatief onderzoek en benchmarks, via kwalitatief onderzoek, via research communities of door procesbegeleiding. We zijn onderzoekers, analisten, duiders en verbinders. We houden van data én van mensen en hun leefomgeving. Met onze kennis willen we de samenleving (nog) mooier maken. Willen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Kortom, we zijn écht betrokken bij de regio.

COLOFON

Copyright © 2020 Het PON & Telos

Het online magazine 'Kennis van de regio' is een vierjaarlijkse uitgave van Het PON & Telos. Delen uit deze uitgave mogen worden gekopiëerd voor niet-commerciële doeleinden en moeten worden voorzien van de juiste bronvermelding.

Redactie: Patrick Vermeulen, Sanne Paenen, Daphne van de Ven, Karin du Long, Britte van Dalen, Jolanda Luijten, Marleen van der Haar, Joks Janssen en Eva Stultjens (eindredactie)

Fotografie: Nationale Beeldbank, Unsplash, Joyce van Belkom

Vormgeving: Het PON & Telos