Digitalisering:
droom of nachtmerrie?

We gebruiken internet voor onze informatie, belastingen, communicatie, aankopen en nog veel meer. Sterker nog, door de introductie van de smartphone hebben we het internet continu op zak. Voor een belangrijk deel maakt dat ons leven gemakkelijker, maar er zijn ook steeds meer negatieve effecten te benoemen, zoals internetverslaving en een toename in het aantal burn-outs. Hoe zit het precies met die negatieve implicaties en welk effect hebben ze op de samenleving?

We gebruiken internet voor onze informatie, belastingen, communicatie, aankopen en nog veel meer. Sterker nog, door de introductie van de smartphone hebben we het internet continu op zak. Voor een belangrijk deel maakt dat ons leven gemakkelijker, maar er zijn ook steeds meer negatieve effecten te benoemen, zoals internetverslaving en een toename in het aantal burn-outs. Hoe zit het precies met die negatieve implicaties en welk effect hebben ze op de samenleving?

Mensen zijn de continue, digitale beschikbaarheid klaarblijkelijk volop gaan benutten. De opkomst van social media heeft die groeicijfers ongetwijfeld aangewakkerd. Uit het Nationale Social Media Onderzoek 2018 blijkt dat vandaag de dag miljoenen mensen (dagelijks) gebruikmaken van de socialmediaplatformen.

Social media gebruik

Mensen zijn de continue, digitale beschikbaarheid klaarblijkelijk volop gaan benutten. De opkomst van social media heeft die groeicijfers ongetwijfeld aangewakkerd. Uit het Nationale Social Media Onderzoek 2018 blijkt dat vandaag de dag miljoenen mensen (dagelijks) gebruikmaken van de socialmediaplatformen.

Het wordt al snel duidelijk dat Brabanders denken zelf een stuk minder vaak op de mobiele telefoon actief te zijn in sociale situaties dan hun medemens. Bovendien geldt voor 89% van de Brabanders dat zij vinden dat mensen te veel bezig zijn met hun mobiele telefoon en voor 76% dat zij zich regelmatig storen aan het telefoongebruik van anderen in gezelschap.

Toch is er in toenemende mate aandacht voor - en discussie over - de keerzijde van digitalisering. Naast de meer sluimerende ontwikkelingen, zoals individualisering, sociale irritaties of ‘verarming van onze denkkracht’, zijn er meer schokkende, acute ontwikkelingen die we kunnen linken aan digitalisering, en die implicaties hebben op zowel individueel als samenlevingsniveau. Het aantal burn-outs neemt toe. Daarnaast zorgt digitalisering potentieel voor een tweedeling in de samenleving. tussen de groep ndie wel goed overweg kan met de digitale ontwikkelingen en de groep die daarin niet zo goed meekan. In hoeverre wordt die laatste groep hierdoor steeds meer uit de samenleving gesloten?

Lees meer over dit onderwerp in ons jaarboek