INHOUD

Dit magazine gaat over armoede. Want hoewel Nederland één van de rijkste landen ter wereld is, is niet iedere Nederlander rijk. Spanningen in de samenleving zijn niet alleen terug te voeren op deze verschillen, maar ze spelen wel een belangrijke rol. Een hoofdrol. Met de artikelen in dit magazine geven we aandacht aan sociale ongelijkheid. En – in navolging van de Quiet500 – schijnen we het licht op stille armoede.

image