INHOUD

Nederland lijkt inmiddels van de ene crisis in de andere te buitelen en op veel gebieden moeten we keuzes maken. Keuzes betekenen veranderingen, en die zijn niet per se slecht. Sterker nog: in tijden van crisis laten mensen veerkracht zien en openen zich vaak nieuwe wegen. Op allerlei plekken zien we (pogingen tot) verandering tot stand komen. We zijn bij bijzondere initiatieven betrokken en helpen beleidsmakers op basis van onze kennis goede keuzes te maken. In dit magazine staan mooie voorbeelden hiervan. Waarbij we steeds proberen niet in grote woorden of beleid te blijven hangen, maar scherper maken wat die keuzes betekenen voor de inwoners van ons land. Veel leesplezier en een fijne zomer gewenst!

Evaluatie minimabeleid gemeente IJsselstein