INHOUD

Duurzaamheid gaat óók altijd over mensen. Want alleen door mensen te betrekken en betrokken te houden kunnen we grote opgaven, zoals de energietransitie en de omslag naar een circulaire economie, het hoofd bieden. Uiteraard gesteund door juiste en feitelijke informatie over de fysieke leefomgeving, want die kennis is onmisbaar. In dit magazine laten hiervan een paar mooie voorbeelden zien, waarbij er soms meer nadruk ligt op het fysieke en het feitelijke, zoals bij de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten, en soms juist meer op het menselijke, zoals bij Gemeenschapshuizen 2.0. Maar altijd met het doel om bestuurders overal in Nederland goede keuzes te kunnen laten maken.